Investicioni Toolkit

                                                                                                   
                                              ПРОЈЕКАТ БОЉА ЕНЕРГИЈА

 

 

TOOLKIT СЕТ АЛАТА НАМЕЊЕН СИСТЕМИМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА КАО ПОДРШКА ЊИХОВИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ПОТРЕБАМА И ПЛАНИРАЊУ

Тим USAID-овог пројекта “Боља енергија” анализирао је постојеће системе даљинског грејања који обављају енергетске делатности у области топлотне енергије и на основу ове анализе развио сет алата пакета Toolkit.

Сет алата пакета Toolkit омогућава анализу и рангирање пројеката за избор нових технологија ОИЕ и примене мера ЕЕ, те поред техничких користи приказује финансијске ефекте пројекта, што менаџменту предузећа система даљинског грејања омогућава оптимално планирање и избор инвестиција. Пакет Toolkit. се састоји из 17 модула (алата) који су засновани на табеларним прорачунима. Употребом одговарајућег модула процењује се одрживост пројекта, израчунавају се индикатори и нивелисана цена произведене енергије односно уштеђене енергије и смањење емисија CO2. Овако представљени резултати олакшавају процес доношења одлука о имплементацији пројекaта.

 

                                    ПРЕУЗМИТЕ ПОЧЕТНУ СТРАНУ АЛАТА TOOLKIT                          

 

  1. КОТАО НА БИОМАСУ                                                  2. ТОПЛОТНА ПУМПА ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТ

                                   Преузми                                                                                                                    Преузми

 

 

 

 3. ТЕРМАЛ-СОЛАР ПОСТРОЈЕЊЕ                                4. УГРАДЊА И   ПОВЕЗИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ НА 

                                  ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА                                                                                    СЕКУНДАР ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 

                                  Преузми                                                                                                                    Преузми          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 5. МОДЕРНИЗАЦИЈА ТОПЛОТНИХ                                 6. УГРАДЊА ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ СА     

                                 ПОДСТАНИЦА                                                                                                           ПРОМЕНЉИВИМ БРОЈЕМ ОБРТАЈА    

                                 Преузми                                                                                                                       Преузми

                                                                        

 

 7. SCADA                                                                                      8. УГРАДЊА РЕКУПЕРАТОРА ТОПЛОТЕ                                                                                 Преузми                                                                                                                       У ДИМОВОДНИ ТРАКТ КОТЛА 

                                                                                                                                                                           Преузми

 

 

 

 9. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕОНИЦЕ                             10. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА У ТОПЛОТНОЈ                                                              МРЕЖЕ  ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА                                                           ПОДСТАНИЦИ ИЛИ КОТЛАРНИЦИ 

                                    Преузми                                                                                                                 Преузми                                                                                                                   

 

 

 11. ТЕРМАЛ-СОЛАР ЗА ЗАГРЕВАЊЕ                             12. ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА 

                               САНИТАРНЕ ВОДЕ У ЗГРАДИ                                                                             Преузми

                                 Преузми

 

 

 13. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА ЗГРАДЕ                                             14. ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ЗГРАДИ 

                            Преузми                                                                                                                       Преузми

 

 

 15. УГРАДЊА ТС ВЕНТИЛА И АЛОКАТОРА                 16. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА НА 

                               ТРОШКОВА ИЛИ МЕРИЛА ТОПЛОТЕ                                                           МРЕЖУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

                                  Преузми                                                                                                                        Преузми

                                               

 

 17. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОМЕНА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА           АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЈА

                                  НОВА/ПОСТОЈЕЋА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                ЕМИСИОНИ ФАКТОР