Информације

Закон о енергетици SG 145-2014 (пдф документ)

 

 

 

Закон о ефикасном коришћењу енергије (пдф документ)

 

 

 

Закон о комуналним делатностима (пдф документ)

 

 

 

Методологија за одређивање цене (пдф документ)

 

 

 

Табеле методологија (ехел документ)

 

 

 

Правила делитељи (нацрт) (ворд документ)

 

 

 

Обустава топлотне енергије по захтеву (нацрт) (ворд документ)

 

 

 

Ценовник (пдф документ)